Ing. Marcela Truchanová

mediator

Education

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave – Ing.

Certificates

Na základe osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu k odbornej príprave mediátora bola zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 2063

Work experience

Inštitúcie štátnej správy – oblasť eurofondov

Marketingové spoločnosti – oblasť starostlivosti o zákazníka

Letecké spoločnosti – oblasť starostlivosti o zákazníka

Method of conducting the mediation

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami tak, aby dospeli k vzájomne uspokojivej dohode. Mediáciu vediem v tandeme so spolupracujúcimi mediátormi.

Language

Slovak

German

Types of disputes

Civil disputes

Labour disputes

Family disputes

Commercial disputes

Price list

Výzva na mediáciu druhej strane sporu 39€

Mediačné konanie v tandeme s ďalším mediátorom 89 €/hod.

Spísanie dokumentov 39 €/hod.

Latest posts by the mediator