The seminar "How not to become a victim" was interesting

Občianske združenie slovenských mediátorov MEDIÁCIA ONLINE, v spolupráci s Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov, uskutočnili v rámci programu predchádzania rôznych rizík ďalšiu zaujímavú akciu pre ženy z Ukrajiny. Tentoraz s KLUBOM Fides a Staromestským centrom kultúry a vzdelávania uskutočnili v jeho priestoroch pokračovanie v preventívnych aktivitách pod názvom „Ako sa nestať obeťou.“

Odborný lektor Mgr. Miroslav Schlesinger z MV SR opäť nesklamal a nadmieru splnil očakávania. Teoreticky, ale aj prakticky účastníčkam objasnil formy útokov páchateľov, preventívne opatrenia ako predísť rizikovým situáciám a vyhovel aj požiadavke predviesť praktickú sebaobranu. Účastníčky tak mali možnosť, v malej sále Staromestského centra kultúry a vzdelávania, osvojiť si nielen teoretickú, ale aj praktickú sebaobranu, o ktorú následne prejavili záujem vo forme pravidelnejších stretnutí. Techniky a formy ich nácviku, ktoré odborný lektor predstavil, boli nenáročné na fyzickú kondíciu a súčasne účinné, takže zaujali aj tie ženy, ktoré predtým vnímali sebaobranu skôr skepticky. Účastníčky opäť ocenili profesionálny a citlivý prístup Mgr. Schlesingera, ale aj jeho schopnosť sprístupniť náročné témy prijateľným a obohacujúcim spôsobom.

Ďakujeme organizátorom, spolupracovníkom, podporovateľom a poskytovateľovi priestorov na túto aktivitu. Taktiež ďakujeme za prejavenú dôveru a účasť všetkým ženám, ktoré sa zúčastnili tejto našej akcie.

Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

mediation
_

About the author

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediator

Education

Faculty of Law, Comenius University in Bratislava - Mgr., JUDr.

Moscow State Law Academy - CSc.

Saint Petersburg University of Economics and Finance

Leningrad Gertsen State Pedagogical Institute

Certificates

Comenius University Centre for Continuing Education - mediator certificate

Work experience

University of International and Public Relations Prague (Bratislava) - lecturer

Trade Union Association of Registrars, Transfer Agents and Depositaries/PARTAD (Moscow) - Vice-Chairman

BARENTS GROUP LLC - consultant

National Bank, Securities and Investment Market Department (St. Petersburg) - Senior Economist

Method of conducting the mediation

Facilitative mediation style, with the aim of facilitating communication between the disputants, with a possible transition to evaluation (assessment, translation of dispute resolution proposals) in appropriate cases. All this only on the condition of maintaining impartiality and independence, mutual consent of the parties to the dispute and professional competence in the field.

Language

Slovak

Russian

Types of disputes

Civil disputes

Labour disputes

Family disputes

Commercial disputes

Price list

Call for mediation 59 €

Consultation and advice 39 €/hour.

Mediation audit 69 €/hour

Mediation 59 €/hour.

Mediator + specialist 89 €/hour

Recent posts by the mediator