PhDr. Erika Tkáčová

mediátorka

Vzdelanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – odbor Psychológia

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského – osvedčenie mediátor

Ministerstvo spravodlivosti SR – zapísaná v zozname znalcov pod číslom 915 571 v odbore Psychológia, pre odvetvie Klinická psychológia detí, Klinická psychológia dospelých a Dopravná psychológia

Pracovné skúsenosti

Počas svojej 20 ročnej praxe získala ďalšie poznatky a vedomosti v oblastiach ROR, Hand test, Scénostest, vzťahových väzbách, párového poradenstva a ďalšie.

Spôsob vedenia mediácie

Mediáciu rodinných sporov spravidla vedie v spolupráci s mediátorom s právnym vzdelaním, pre poskytnutie komplexnej služby a s cieľom efektívneho riešenia rodinného sporu.

Jazyk

Slovenčina

Nemčina

Druhy sporov

Rodinné spory

 

Cenník

Výzva na mediáciu 89€

Nezáväzná konzultácia pre začatím mediácie 50 €/hod.

Mediačné konanie 60 €/hod.