Ing. Marcela Truchanová

mediátorka

Vzdelanie

Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave – Ing.

Osvedčenia

Na základe osvedčenia o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu k odbornej príprave mediátora bola zapísaná v registri mediátorov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR pod evidenčným číslom 2063

Pracovné skúsenosti

Inštitúcie štátnej správy – oblasť eurofondov

Marketingové spoločnosti – oblasť starostlivosti o zákazníka

Letecké spoločnosti – oblasť starostlivosti o zákazníka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami tak, aby dospeli k vzájomne uspokojivej dohode. Mediáciu vediem v tandeme so spolupracujúcimi mediátormi.

Jazyk

Slovenčina

Nemčina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu druhej strane sporu 39€

Mediačné konanie v tandeme s ďalším mediátorom 89 €/hod.

Spísanie dokumentov 39 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátora