Ing. Nikolas Ščepko

mediátor

Vzdelanie

Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej Univerzity v Bratislave – Ing.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského – osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Súkromná sféra so zameraním na obstarávanie a logistiku – referent/metodik/starostlivosť o zákazníka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl s cieľom uľahčenia komunikácie medzi stranami aby nastalo porozumenie a obojsmerne akceptovaná dohoda

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Rodinné, Pracovné, Obchodné, Občianske spory so špecializáciou na Rodinné spory ako je predrozvodová, rozvodová a porozvodová agenda, úprava styku so spoločnými deťmi a úprava výživného

Cenník

Oficiálny cenník TU

Najnovšie príspevky mediátora