Bezplatná mediácia pre osoby

vo finančných ťažkostiach

V prípade, ak potrebujete služby mediátora a máte finančné ťažkosti, ktoré Vám neumožňujú zaplatiť túto službu, máte možnosť využiť bezplatné služby Centra právnej pomoci alebo oslovte nás.

 

Po posúdení prípadu a nároku na bezplatnú pomoc sú služby poskytované bezplatne kvalifikovaným mediátorom.