mediačná kancelária
Zvyšujeme kvalitu
mediačných služieb
na Slovensku

 

 

 

m.o
mediácia.online

Pomáhame vytvárať vhodné podmienky pre mediátorov

Mediácia pomáha tam

kde zlyháva komunikácia

Mediácia je mimosúdna činnosť, pri ktorej osoby zúčastnené na mediácii pomocou mediátora riešia spor, ktorý vznikol z ich zmluvného vzťahu alebo iného právneho vzťahu

  • Zdieľané priestory
  • Vzdelávanie
  • Supervízia
  • Publikačná činnosť

Naše aktivity

Čo ponúkame?

Portál mediácia.online má nekomerčný charakter. Mediátorom ponúkame nielen možnosť sebapropagácie prostredníctvom publikovania odborných materiálov, ale aj možnosť využiť portál ako webové sídlo mediátora, zdieľať mediačnú kanceláriu, zúčastňovať sa pravidelných online stretnutí s mediátormi a odborníkmi z pridružených profesií, absolvovať cvičné tréningy praktického výkonu mediácie a mnoho ďalších.