„Fides servanda est“ – dobrá viera sa má zachovať.

Kultúrna mediácia

Združenie mediácia.online o. z. v rámci verejnej iniciatívy „KLUB FIDES“ má za cieľ zbližovanie komunít približovaním pochopenia o kultúrnych rozdieloch, výnimočnostiach a odlišnostiach jednotlivých komunít.

 

Ide o platformu pomáhajúcu prispôsobeniu sa novým životným podmienkam. Odlišné komunity sa na Slovensku stretávajú s celou škálou problémov najmä so zamestnaním, ubytovaním, zdravotnou starostlivosťou, vzdelaním. Je našou snahou im v tomto pomôcť prostredníctvom kvalifikovaných odborníkov a dobrovoľníkov, ale aj organizovaním rôznych kultúrnych, odborných, aj vzdelávacích aktivít.

 

Spolupráca je založená na dôvere a dobrej viere, ako to vyjadruje latinská formula Fides v názve klubu. V medziľudských vzťahoch je dobrá viera (lat. bona fides) úprimným zámerom byť spravodlivý, otvorený a čestný, bez ohľadu na výsledok interakcie.

 

V roku 2023 sa projekt „KLUB Fides“ sa realizuje s podporou Centra pre filantropiu a Nadácie TIPSPORT.
  • Komunikácia
  • Zbližovanie
  • Dôvera
  • Pochopenie

Kto nám pomáha?

Naši Partneri

Projekt je možné realizovať iba za personálnej a materiálnej podpory našich partnerov.
stiahnuť
1428676_transparent
stiahnuť
_

Hlavný administrátor projektu

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky