Spolupráca so samosprávou

 

Združenie mediácia.online o. z. spolupracuje so samosprávami na podporu zmierlivého riešenia právnych sporov v obci.

Kvalifikovaní mediátori pomáhajú občanom formou bezplatných konzultácií ohľadne možností mimosúdneho riešenia ich sporu, podporou smerujúcou k začatiu zmierovacieho konania (najmä oslovenie protistrany a dojednanie podmienok mediácie), ako aj pomoc s výberom vhodného mediátora.

Samosprávy nás môžu kontaktovať  na info@mediacia.online

Obec Chorvátsky Grob

Obec Most pri Bratislave

Obec Malinovo