Naše aktivity

Čo ponúkame?

Portál mediácia.online má nekomerčný charakter. Mediátorom ponúkame nielen možnosť sebapropagácie prostredníctvom publikovania odborných materiálov, ale aj možnosť využiť portál ako webové sídlo mediátora, zdieľať mediačnú kanceláriu, zúčastňovať sa pravidelných online stretnutí s mediátormi a odborníkmi z pridružených profesií, absolvovať cvičné tréningy praktického výkonu mediácie a mnoho ďalších.