JUDr. Silvia Šimková

mediátorka a advokátka

Vzdelanie

Trnavská univerzita, právnická fakulta, Mgr., JUDr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského – osvedčenie mediátor

Academy of European Law : mediation in the EU: language, law and practice – certifikát

Pracovné skúsenosti

Advokátka poskytujúca individuálne právne poradenstvo v oblastiach: občianske právo, rodinné právo, právo obchodných spoločností a právo duševného vlastníctva

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny štýl

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianskoprávne spory

Obchodnoprávne spory

Rodinnoprávne spory

Cenník

Mediačné konanie 80 €/hod.

80 Eur/hod

Najnovšie príspevky mediátora

JUDr. Silvia Šimková

ev. č. 2311

Mediačná kancelária

Dlhá 9/b, Ivanka pri Dunaji