JUDr. Martina Stašíková

mediátor

Vzdelanie

Právnická fakulta univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave – titul JUDr.

Osvedčenia

GAVALIERI – absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho programu k odbornej príprave mediátora, rok 2018

Pracovné skúsenosti

Organizácia zastupujúca práva žien ohrozených násilím – právnička

Vypracovanie projektu lepšie verejné politiky pre marginalizované rómske komunity pre oblasť oddlžovania a finančnej gramotnosti

Spoločnosť zastupujúca práva autorov – právnik

Okresný súd Bratislava IV, poručenské oddelenie – vyšší súdny úradník

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl (napomáha obom  stranám súčasne vo vyjednávaní), evaluatívny mediačný štýl (mediátor poskytuje hodnotenie, prípadne relevantné informácie, na základe ktorých strany môžu postupovať vo vyjednávaní), predmediačný koučing

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Aktuálny cenník nájdete TU

Najnovšie príspevky mediátora