Mgr. Lukáš Jaďuď

mediátor

Vzdelanie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – titul Mgr.
Paneurópska vysoká škola v Bratislave – profesijné štúdium, programu LL.B zamerané na občianske, rodinné, pracovné a obchodné právo.
Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského – osvedčenie mediátor.

Pracovné skúsenosti
bankový sektor
štátna správa
Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, predkladanie návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Cenník

Aktuálny cenník zverejnený na oficiálnom webe mediátora www.mediatio.sk