PhDr. Nika Alejníková

mediátorka

Vzdelanie

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY –  titul Mgr.

VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY – titul PhDr.

Osvedčenia

Inštitút ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov (IVSP) – osvedčenie MEDIÁTOR

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. – osvedčenie SUPERVÍZOR

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. – osvedčenie LEKTOR

Koučing vykonávam na základe certifikátu (ICF, ACPC)

Pracovné skúsenosti

Nebanková spoločnosť – poskytovanie úverov

Nebanková spoločnosť – oddelenie právneho vymáhania

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny – oddelenie poradenstva a vzdelávania – referent

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory