Rozvod manželstva v skratke

Rozvod manželstva je jedným z najväčších zásahov do života manželov a detí. Prinášame vám stručný postup pre efektívny rozvod manželstva.

rozvod
_

O autorovi

_

JUDr. Martin Biskupič

mediátor

Vzdelanie

Právnická fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave - JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského - Mgr.

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - osvedčenie na výkon činnosti sprostredkovateľa kolektívnych sporov

Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej, n.o. – osvedčenie LEKTOR

Pracovné skúsenosti

Implementačná agentúra Ministerstva práca, sociálnych vecí a rodiny SR - expert (implementácia zákona č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce)

Ministerstvo vnútra SR - právny expert - pomoc obetiam trestných činov

Slovenská inovačná a energetická agentúra - vedúci právneho oddelenia

Slovenská obchodná inšpekcia - inšpektor/metodik

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Angličtina

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Spory v súvislosti s kolektívnym vyjednávaním

Cenník

Bezplatné posúdenie sporu mediátorom

Výzva na mediáciu 90€

Konzultácie a poradenstvo 80 €/hod.

Mediačný audit 80 €/hod.

Občianske spory 50 € - 90 €/hod.

Obchodné spory 160 € - 260 €/hod.

Kolektívne vyjednávanie 160 € - 260 €/hod.

Osobitná dohoda v odôvodnených situáciách

Ďalšie služby:

Mediačný tréning - dohoda

Odborné poradenstvo - dohoda

Účasť na vyjednávaní - dohoda

Najnovšie príspevky mediátora