Ďalší seminár pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny

„Manažment rizík socializácie. Riešenie predkonfliktných situácií a
praktické aspekty ochrany práv“

ktorý sa uskutočnil dňa 6. októbra 2022 (štvrtok) o 09.30 hod.

Klientske centrum, Tomášikova 46, Bratislava

Vo štvrtok 6. 10. 2022 sa uskutočnil ďalší zaujímavý seminár pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Cieľom týchto seminárov je sociálno-právna orientácia v pravidlách verejného života a prevencia nepriaznivých situácií, ktorý organizujeme pod názovom “Sociálno-právne povedomie a formy pomoci v rôznych sférach života”. Oficiálny organizátor: Elena Zenkovich ENGECON. Na realizáciu stretnutí bola poskytnutá dotácia z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy prostredníctvom Nadácie mesta Bratislavy. Podujatia sú podporované mediačnou kanceláriou BISKUPIČ & CO., mediácia.onilne.sk.

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky