Informačná správa o seminári zo dňa 21. júna 2023 organizovaného v spolupráci s portálom Profesia.sk

Občianske združenie slovenských mediátorov mediácia.online, o. z. a spoločnosť / pracovný portál Profesia, spol. s r.o. 21. júna 2023 zorganizovali seminár na tému Zamestnanosť na Slovensku: kariérne poradenstvo“ v priestoroch Profesia, spol. s r.o.

Seminár sa konal v rámci programu KLUB Fides pre rozvoj pracovných zručností. KLUB Fides (z lat. Fides – dôvera, svedomitosť) je verejná iniciatíva v rámci združenia mediácia.online, ktorej cieľom je poskytovať poradenskú pomoc odídencom z Ukrajiny, ktorí v súčasnosti žijú na Slovensku. Projekt „KLUB Fides“ podporuje Centrum pre filantropiu a Nadácia TIPSPORT.

Na začiatku stretnutia Customer Care Manager Profesia, spol. s r.o. Mgr. Martin Szabo privítal účastníkov seminára a poprial prítomným úspešný priebeh podujatia. Vo svojom uvítacom prejave zástupkyňa združeniа slovenských mediátorov mediácia.online, o. z. JUDr. Elena Zenkovich, СSc. poďakovala spoločnosti Profesia, spol. s r.o. za možnosť usporiadať seminár a diskutovať o aktuálnych otázkach zamestnanosti.

Vo svojej prezentácii Customer Care Specialist Profesia, spol. s r.o. Ing. Tetiana Fedorchak hovorila o tom, ako si hľadať prácu na Slovensku. Zameralа sa na kľúčové aspekty: aká je situácia na trhu práce na Slovensku, ako sa pripraviť na pohovor, aké práva majú pracovníci na Slovensku, sedem krokov k modernému životopisu. Podrobne vysvetlila výberový proces na pracovné pozície a to, na čo si majú uchádzači dávať pozor. Záverečná časť prezentácie bola venovaná tomu, aké pracovné pozície so znalosťou ukrajinského jazyka sú v Bratislave k dispozícii a kde ich hľadať na pracovnom portáli Profesia.sk.

V ďalšej časti seminára prezentovala právnička, mediátorka mediácia.online, o. z. JUDr. Lenka Sokolová tému pracovnej zmluvy, jej obsah a hlavné podmienky zmluvy. Hovorila aj o niektorých ustanoveniach pracovnej zmluvy, ktoré môžu byť pre zamestnanca rizikové a je potrebné im pred podpisom zmluvy venovať zvýšenú pozornosť. Prebehla aktívna diskusia o podmienkach pracovnej zmluvy, pracovnom čase, nadčasoch a možnostiach ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a zamestnanca. V súvislosti s problematikou riešenia konfliktných situácií sa zameralа na účinnosť mediačných postupov v pracovnoprávnych vzťahoch. Na diskusii o uvedených témach sa zúčastnila aj JUDr. Elena Zenkovich, СSc. (právnička, mediátorka).

Účastníci sa poďakovali organizátorom, lektorom za ich poučné vystúpenia na seminári, vyjadrili poďakovanie spoločnosti Profesia, spol. s r.o. za vytvorenie výborných podmienok na tento seminár. 

Osobitné poďakovanie patrilo fotografke Erike Biskupičovej, ktorá na záver seminára zorganizovalа fotografovanie pre tých účastníkov, ktorí chceli mať profesionálne fotografie do svojho životopisu.

 

_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul JUDr.

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – titul Mgr.

Fakulta správneho práva Moskovskej štátnej právnickej akadémie – titul CSc.

Fakulta činnosti komerčných bánk Peterburskej Univerzity ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Občianske združenie mediácia.online – hlavný administrátor projektu "KLUB
Fides";

Národný inštitút vzdelávania a mládeže – lektorka

University College Prague – Vysoká škola mezinárodních vztahů a Vysoká škola
hotelová a ekonomická – lektorka

Základná škola s materskou školou – lektorka

Nadácia mesta Bratislavy – oficiálny zástupca grantového projektu „Kultúrny
mediátor“

Združenie účastníkov finančného trhu v Rusku – manažérka

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky