Seminár „Ako sa nestať obeťou“ zaujal

Občianske združenie slovenských mediátorov MEDIÁCIA ONLINE, v spolupráci s Informačnou kanceláriou pre obete trestných činov, uskutočnili v rámci programu predchádzania rôznych rizík ďalšiu zaujímavú akciu pre ženy z Ukrajiny. Tentoraz s KLUBOM Fides a Staromestským centrom kultúry a vzdelávania uskutočnili v jeho priestoroch pokračovanie v preventívnych aktivitách pod názvom „Ako sa nestať obeťou.“

Odborný lektor Mgr. Miroslav Schlesinger z MV SR opäť nesklamal a nadmieru splnil očakávania. Teoreticky, ale aj prakticky účastníčkam objasnil formy útokov páchateľov, preventívne opatrenia ako predísť rizikovým situáciám a vyhovel aj požiadavke predviesť praktickú sebaobranu. Účastníčky tak mali možnosť, v malej sále Staromestského centra kultúry a vzdelávania, osvojiť si nielen teoretickú, ale aj praktickú sebaobranu, o ktorú následne prejavili záujem vo forme pravidelnejších stretnutí. Techniky a formy ich nácviku, ktoré odborný lektor predstavil, boli nenáročné na fyzickú kondíciu a súčasne účinné, takže zaujali aj tie ženy, ktoré predtým vnímali sebaobranu skôr skepticky. Účastníčky opäť ocenili profesionálny a citlivý prístup Mgr. Schlesingera, ale aj jeho schopnosť sprístupniť náročné témy prijateľným a obohacujúcim spôsobom.

Ďakujeme organizátorom, spolupracovníkom, podporovateľom a poskytovateľovi priestorov na túto aktivitu. Taktiež ďakujeme za prejavenú dôveru a účasť všetkým ženám, ktoré sa zúčastnili tejto našej akcie.

Tešíme sa na ďalšie spoločné akcie.

mediacia
_

O autorovi

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Mgr., JUDr.

Moskovská Štátna právnická akadémia – CSc.

Peterburská Univerzita ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (Bratislava) - lektorka

Odborová Asociácia registrátorov, transfer-agentov a depozitárov/PARTAD (Moskva) - podpredseda

BARENTS GROUP LLC - konzultant

Národná banka, Oddelenie pre cenné papiere a investičný trh (Petrohrad) - vedúci ekonóm

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky