Spoločnosť Profesia, spol. s.r.o., Občianske združenie slovenských mediátorov MEDIÁCIA.ONLINE, o. z. a Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO. organizujú seminár s názvom:

“Zamestnanosť na Slovensku: kariérne poradenstvo”

z cyklu podujatí v rámci programu KLUB Fides pre rozvoj pracovných zručností. KLUB Fides (z lat. Fides – dôvera, svedomitosť) je verejná iniciatíva v rámci združenia MEDIÁCIA.ONLINE, ktorej cieľom je poskytovať poradenskú pomoc odídencom z Ukrajiny, ktorí v súčasnosti žijú na Slovensku. Projekt „KLUB Fides“ podporuje Centrum pre filantropiu a Nadácia TIPSPORT.

KEDY: 21. júna 2023 (streda), 14.30 hod. – 17.30 hod.

KDE: Profesia, spol. s r.o., Pribinova 19, Bratislava

Kompletná pozvánka k stiahnutiu TU.

_

Administrátor projektu

_

JUDr. Elena Zenkovich, CSc.

mediátorka

Vzdelanie

Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – Mgr., JUDr.

Moskovská Štátna právnická akadémia – CSc.

Peterburská Univerzita ekonomiky a financií

Leningradský Štátny pedagogický inštitút Gercena

Osvedčenia

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského - osvedčenie mediátor

Pracovné skúsenosti

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha (Bratislava) - lektorka

Odborová Asociácia registrátorov, transfer-agentov a depozitárov/PARTAD (Moskva) - podpredseda

BARENTS GROUP LLC - konzultant

Národná banka, Oddelenie pre cenné papiere a investičný trh (Petrohrad) - vedúci ekonóm

Spôsob vedenia mediácie

Facilitatívny mediačný štýl, s cieľom uľahčenia komunikácie medzi sporovými stranami, s možným prechodom do evaluácie (hodnotenia, prekladania návrhov riešenia sporu) vo vhodných prípadoch. To všetko iba za predpokladu zachovania nestrannosti a nezávislosti, obojstranného súhlasu strán sporu a odbornej kompetencie v danej oblasti.

Jazyk

Slovenčina

Ruština

Druhy sporov

Občianske spory

Pracovné spory

Rodinné spory

Obchodné spory

Cenník

Výzva na mediáciu 59 €

Konzultácie a poradenstvo 39 €/hod.

Mediačný audit 69 €/hod.

Mediačné konanie 59 €/hod.

Mediátor + špecialista 89 €/hod.

Najnovšie príspevky mediátorky